Privacy & disclaimer

Privacyverklaring

Je kunt onze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van je nodig hebben om met jou te corresponderen. Wij streven ernaar je dat te allen tijde te laten weten, voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Xenox Music & Media doet niets met je gegevens wat niet per se nodig is. Verzamelde (persoons-) gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Onder voorbehoud van speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kun je op ieder gewenst moment verzoeken jouw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de AVG.

Voor de (werking van de) website wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plugins van derden. De informatie hieronder gaat over de diensten waar onze website gebruik van maakt en wat zij met de verkregen informatie kunnen doen.


Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring leggen we je uit wat cookies zijn, welke cookies we gebruiken en waar deze cookies voor dienen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Xenox Music & Media gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons. De informatie wordt geanonimiseerd. Wij kunnen je niet persoonlijk herleiden.

Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google is een Amerikaans bedrijf dat zich conformeert aan de EU-US Privacy Shield principes.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via de browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van de browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Verzamelde informatie

Bij Xenox Music & Media verwerken we de volgende gegevens:

  • Bedrijfsnaam
  • Naam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Dit zijn gegevens die je zelf met ons deelt doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. We hebben deze gegevens nodig voor de volgende doeleinden:

Contact opnemen

We zullen hiervoor gegevens gebruiken die je zelf aan ons hebt verstrekt via telefoon, e-mail of het contactformulier op onze website. Sommige van onze diensten zijn doorlopende diensten. We bewaren je contactgegevens voor tenminste de duur van de afgenomen dienst, met als doel je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en om goederen en diensten bij je af te leveren.

Offertes, overeenkomsten en betalingen

Om gerichte offertes/overeenkomsten te versturen en/of om betalingen te kunnen verrichten (tweezijdig), hebben we bedrijfs- en persoonsgegevens nodig. We bewaren deze gegevens zolang er een actieve klantrelatie is, tenzij wettelijk anders bepaald.

Xenox Music & Media bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens zoals naam, adres, contactgegevens: Gedurende de duur van de actieve klantrelatie en tot twee jaar na beëindiging van de klantrelatie, tenzij wettelijk anders vereist (#retention_period).

Delen van gegevens

Xenox Music & Media verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Om onze diensten optimaal te kunnen uitvoeren, zullen we (enkele van) je gegevens delen met derden. Dit zal echter altijd ter bevordering zijn van de dienstverlening aan jou als klant. Hieronder vind je een lijst van derden waarmee je gegevens gedeeld kunnen worden. Met deze partijen is, indien mogelijk, een verwerkersovereenkomst afgesloten.

  • Hostingproviders
  • Microsoft 365
  • MailChimp
  • Google Analytics


Rechten

Binnen de AVG heb je verschillende rechten t.b.v. de verwerking van je gegevens. Hierover lichten we je graag in.

Recht op inzage en correctie

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Xenox Music & Media en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@xenox.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klachten

Xenox Music & Media wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Xenox Music & Media neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze helpdesk of via info@xenox.nl.


Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze webpagina kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Links van onze website naar externe websites zullen door ons bij plaatsing gecontroleerd op juistheid. Deze externe websites kunnen echter wijzigen, zonder dat Xenox Music & Media hiervan op de hoogte is. Ook kunnen zij hun eigen cookies plaatsen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij je naar het cookie- en/of privacybeleid van de desbetreffende website. Xenox Music & Media aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Xenox Music & Media of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Xenox Music & Media. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande expliciete toestemming door Xenox Music & Media.

Contactgegevens

Xenox Music & Media B.V.
Lingedijk 80
4‌196 HC Tricht
+31 (0)345 572122

Leenderd van Steijn is de Functionaris Gegevensbescherming van Xenox Music & Media. Hij is te bereiken via info@xenox.nl.