Hotels.

De verschillende ruimtes in een hotel vragen om een eigen muziek- en/of beeld invulling. Zo is de sfeer in de lobby anders dan in de bar, muziek en visuals versterken dat gevoel. Xenox zorgt ervoor dat iedere ruimte zijn eigen muzikale beleving krijgt, afgestemd op het moment van de dag. Dankzij onze wereldwijde activiteiten hebben we uitgebreide kennis van culturen, muzikale wensen en licentiewetgeving in verschillende landen.